Soniya Rajkishor Shahu, CGPA 7.93/10, BCCA Topper 2018-19

Soniya Rajkishor Shahu, BCCA Topper 2018-19

CGPA 7.93/10

Grade A